TEL. +48 (22) 18 55 351
NIP 956 19 98 816
REGON 871210540
BDO: 000039414

WŁADZE SPÓŁKI

W skład Zarządu Spółki wchodzą:

Tomasz Zelwowiec – Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny

Bogdan Kubiszewski – Członek Zarządu – Dyrektor Pionu Zarządzania Łańcuchem Dostaw

Skład Rady Nadzorczej:

Zbigniew Wojtas – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Duszak – Członek Rady Nadzorczej

Mateusz Kowalski – Członek Rady Nadzorczej

Zgodnie z zapisami Umowy Spółki, w przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu wraz z Prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Członek Zarządu.

Zablokowano kopiowanie

Skip to content