TEL. +48 (22) 18 55 351
NIP 956 19 98 816
REGON 871210540
BDO: 000039414

RODO - INFORMACJA

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o., Libiszów 104, 26-300 Opoczno, zwana dalej „Remtrak” lub „Administratorem”.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej „IODO”) do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych:

Pan Jacek Kalida, dostępny do kontaktu pod adresem e-mail: bezpieczenstwo@remtrak.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie załatwienia sprawy, w której kontaktujecie się z PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora.

4. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.

5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

6. Przysługują Państwa prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.

7. Informujemy, że przysługuje Państwa prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom zewnętrznym.

9. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10. Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

11. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości nawiązania współpracy.

Zablokowano kopiowanie

Skip to content