TEL. +48 (22) 18 55 351
NIP 956 19 98 816
REGON 871210540
BDO: 000039414

OPIEKA PATRONACKA

W dniu 28 marca 2019 r. w Kleszczowie podczas Regionalnego Kongresu Zawodowego doszło do podpisania

Porozumień w sprawie objęcia patronatem przez Spółkę PKP Intercity Remtrak klas zawodowych
na poziomie dydaktycznym i finansowym dla szkół oraz uczniów
w następujących placówkach oświatowych :

Zespół Szkół Powiatowych im. Majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Drzewicy

Zespół Szkół Powiatowych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie

Na kierunkach kształcenia: technik informatyk, technik elektryk, technik transportu kolejowego, technik mechatronik, technik mechanik.

PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. w ramach umów patronackich funduje także stypendia naukowe dla najlepszych uczniów technikum.

Poniżej do pobrania dostępne są Regulaminy programu stypendialnego z powyższymi szkołami technicznymi:

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI I SZKOŁAMI ŚREDNIMI

Branżowa Salezjańska Szkoła Rzemiosła w Łodzi

Nawiązana współpraca obejmuje praktyczną naukę zawodu.

Uniwersytet Opolski

Nawiązana współpraca obejmuje zakres:

 • uczestnictwa zespołów badawczych i uczestników Stron w projektach oraz programach badawczo-rozwojowych,
 • transferu technologii, wdrożenia wyników projektów badawczych i komercjalizacji wyników badań naukowych,
 • udoskonalenia procesu kształcenia prowadzonego na Uniwersytecie Opolskim w celu zwiększenia potencjału Uczelni i kompetencji absolwentów uczelni na rynku pracy,
 • organizacji praktyk, staży dla studentów Uniwersytetu Opolskiego,
 • organizacji konferencji, warsztatów oraz szkoleń opartych o potencjał kadrowy i aparaturowy Stron.

Jesteśmy przekonani, że obustronne współdziałanie przyniesie korzyści zarówno naszej firmie jaki i uczelni. Dzięki połączeniu naszych zasobów, będziemy działać jeszcze efektywniej, przyczyniając się do rozwoju technologicznego i edukacyjnego.

Politechnika Opolska

Nawiązana współpraca obejmuje zakres:

 • organizowania i prowadzenia wspólnych spotkań, seminariów, konferencji oraz szkoleń produktowych i technicznych dla kadry naukowej i studentów uczelni;
 • współudziału w projektach o charakterze naukowym i innowacyjnym;
 • organizacji praktyk studenckich oraz staży;
 • współdziałania dotyczącego ewentualnego zatrudnienia studentów i absolwentów uczelni.

Wsparcie intelektualne jakie zapewni Politechnika Opolska, zapewne przyczyni się do rozwoju działu konstrukcyjno-technologicznego, który jest mózgiem naszej firmy pod względem angażowania się w najnowocześniejsze projekty, a także przyczyni się do rozwoju procesów specjalnych związanych między innymi z malowaniem czy spawaniem.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim

Głównym celem współpracy jest utworzenie i upowszechnienie wzorca działań propagujących kształcenie młodzieży na kierunkach związanych bezpośrednio lub pośrednio z transportem kolejowym. Współpraca umożliwi aktywizację młodzieży w doskonaleniu umiejętności i rozwijaniu pasji a także wpłynie na lepsze przygotowanie uczniów do podjęcia przyszłej pracy.

Nawiązana współpraca obejmuje zakres:

 • prowadzenia programu stypendialnego skierowanego do wybranych uczniów Szkoły
 • działań edukacyjnych, tj.:
  • organizacji spotkań z uczniami, organizacji zajęć teoretycznych prowadzonych przez dedykowanych pracowników Spółki,
  • organizacji warsztatów (praktyczne zajęcia z wykładem teoretycznym) dla uczniów wybranych kierunków,
  • wspomagania Szkoły w promowaniu kształcenia na kierunkach związanych z branżą kolejową, w tym udziału w eventach.
 • wspierania Szkoły w realizacji programu nauczania, poprzez np. umożliwienie odbycia praktyk zawodowych.

Zablokowano kopiowanie

Skip to content