TEL. +48 (22) 18 55 351
NIP 956 19 98 816
REGON 871210540
BDO: 000039414

POLITYKA JAKOŚCI i MMS

Misją Spółki jest zapewnienie najwyższej jakości napraw i modernizacji pasażerskiego taboru kolejowego spełniającego standardy jakości i bezpieczeństwa w okresie 3 lat.

Wizją Spółki jest uzyskanie statusu nowoczesnego przedsiębiorstwa oferującego kompleksowe usługi dla klienta, zapewniającego atrakcyjne warunki współpracy dla pracowników i dostawców, a także gwarantującego uzyskanie najwyższych kompetencji przez pracowników.

Celem Spółki jest dostarczanie pasażerskiego taboru kolejowego gwarantującego bezpieczeństwo pasażerom.

Nasz cel realizujemy przez:

 • Kreowanie świadomości bezpieczeństwa i higieny pracy u pracowników
 • Kształtowanie świadomości, że za jakość i bezpieczeństwo pojazdów odpowiada każdy pracownik firmy
 • Planowanie procesów naprawczych przy użyciu nowoczesnych metod i narzędzi
 • Zapewnienie najnowocześniejszych technologii
 • Zwiększanie kompetencji pracowników przez szkolenia i rozwój
 • Komunikację z pracownikami i klientem w oparciu o dialog
 • Identyfikację potrzeb klienta
 • Zapewnienie dostępności informacji i określonych zasobów niezbędnych dla osiągnięcia celów i  realizacji zadań
 • Spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10
 • Spełnienie wymagań Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 (MMS)
 • Speł­nia­nie wyma­gań prawnych w odniesieniu do bezpieczeństwa pojazdów, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony danych osobowych i  bezpieczeństwa informacji
 • Współ­pracę z dostaw­cami oferującymi materiały najwyższej jakości oraz gwarantującymi ciągłość i terminowość dostaw
 • Efektywne zarządzanie procesami
 • Dostępność profesjonalnego serwisu
 • Terminowe rozpatrywanie reklamacji
 • Ocenę zadowolenia klienta
 • Określenie zagrożeń i ryzyk oraz podejmowanie adekwatnych działań korygujących.

Polityka Jakości i Sytemu Utrzymania MMS jest dostępna, zakomunikowana, zrozumiana i stosowana przez wszystkich pracowników PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o.

Zablokowano kopiowanie

Skip to content