TEL. +48 (22) 18 55 351
NIP 956 19 98 816
REGON 871210540
BDO: 000039414

Spółka PKP Intercity Remtrak nawiązała współpracę z Powiatem Mińskim oraz Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy

Udostępnij ten post

Dn. 14.03.2024 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta trójstronna umowa  współpracy pomiędzy PKP Intercity Remtrak Sp z o.o. (reprezentowaną przez Prezesa Tomasza Zelwowca) a Powiatem Mińskim (reprezentowanym przez Starostę – Antoniego Tarczyńskiego, Wicestarostę – Witolda Kikolskiego) oraz Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły – Agnieszkę Paja).

Głównym celem współpracy jest utworzenie i upowszechnienie wzorca działań propagujących kształcenie młodzieży na kierunkach związanych bezpośrednio lub pośrednio z transportem kolejowym. Współpraca umożliwi aktywizację młodzieży w doskonaleniu umiejętności i rozwijaniu pasji a także wpłynie na lepsze przygotowanie uczniów do podjęcia przyszłej pracy.

Nawiązana współpraca obejmuje zakres:

– prowadzenia programu stypendialnego skierowanego do wybranych uczniów Szkoły

– działań edukacyjnych, tj.:

  • organizacji spotkań z uczniami, organizacji zajęć teoretycznych  prowadzonych przez dedykowanych pracowników Spółki,
  • organizacji warsztatów (praktyczne zajęcia z wykładem teoretycznym) dla uczniów wybranych kierunków,
  • wspomagania Szkoły w promowaniu kształcenia  na kierunkach związanych z branżą kolejową, w tym udziału w eventach.

– wspierania Szkoły w realizacji programu nauczania, poprzez np. umożliwienie odbycia praktyk zawodowych.

Jesteśmy przekonani, że nawiązana współpraca okaże się efektywna i przyniesie wszystkim stronom wiele korzyści.

Przeczytaj więcej

Zablokowano kopiowanie

Skip to content