TEL. +48 (22) 18 55 351
NIP 956 19 98 816
REGON 871210540
BDO: 000039414

Spółki PKP Intercity Remtrak oraz PKP Intercity podpisały list intencyjny w sprawie współpracy z Politechniką Opolską

Udostępnij ten post

Dn. 31.10.2023 r. w Warszawie, w biurze naszej Spółki podpisano trójstronny list intencyjny między Politechniką Opolską, PKP Intercity S.A. oraz PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o., której celem jest szeroka współpraca od organizacji szkoleń i staży, a na współudziale w projektach o charakterze naukowym skończywszy.

W podpisaniu listu intencyjnego udział wzięli: dr hab. inż. Marcin Lorenc – Rektor Politechniki Opolskiej, Tomasz Gontarz – Wiceprezes Zarządu PKP Intercity S.A., Jarosław Oniszczuk – Członek Zarządu PKP Intercity S.A., Spółkę PKP Intercity Remtrak reprezentowali: Tomasz Zelwowiec – Prezes Zarządu, Bogdan Kubiszewski – Członek Zarządu oraz Anna Zięba – Dyrektor ds. Obsługi Korporacyjnej i HR.

Jak wynika z zawartego dziś listu intencyjnego strony wyraziły wolę współpracy m.in. w zakresie organizowania i prowadzenia wspólnych spotkań, seminariów, konferencji oraz szkoleń produktowych i technicznych dla kadry naukowej i studentów uczelni; współudziału w projektach o charakterze naukowym i innowacyjnym; świadczenia przez pracowników uczelni usług badawczych, eksperckich i konsultingowych dla Spółek PKP Intercity Remtrak oraz PKP Intercity, zgodnie z ich zapotrzebowaniem; organizacji praktyk studenckich oraz staży; współdziałania dotyczącego ewentualnego zatrudniania studentów i absolwentów uczelni w PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. lub PKP Intercity S.A., zgodnie z ich zapotrzebowaniem.

– Politechnika Opolska jest jednostką społecznie odpowiedzialną. Poza kształceniem naszym obowiązkiem jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym – uzasadniał podpisanie listu intencyjnego rektor Politechniki Opolskiej.

Podpisanie zbiegło się z ogłoszeniem najnowszej edycji Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects, która w Polsce jest nazywana Listą Szanghajską, a która jest powszechnie uważana za najbardziej prestiżową listę uczelni wyższych na świecie. Politechnika Opolska została wysoko oceniona w dwóch obszarach na tej liście: Mechanical Engineering oraz Instruments Science & Technology. Według zaś kryteriów rankingu w obszarze Mechanical Engineering Politechnika Opolska jest najlepszą uczelnią w kraju.

Z kolei Tomasz Gontarz – Wiceprezes PKP Intercity S.A. przypomniał, że nie sprawdziły się przewidywania naukowców z branży technicznej, którzy jeszcze dekadę temu twierdzili, że nie warto na uczelniach inwestować w kierunki zawodowe związane z koleją, ponieważ jest to rynek nieperspektywiczny.

– My, jako PKP Intercity w nowych czasach, w czasach, w których kolej się rozwija i będzie się rozwijała dalej, o czym świadczą chociażby nasze rekordowe wyniki przewozowe chcemy zawierać jak najwięcej umów z jednostkami naukowymi i ze szkołami średnimi, które sprawią, że będziemy mieli dostęp do młodych, ambitnych ludzi, którzy chcą budować polską kolei i zmieniać ją na lepsze – mówił  Tomasz Gontarz.

– Największa inwestycją jest inwestycja w potencjał ludzki. Potencjał ludzki chcemy rozwijać w każdym z naszych oddziałów i oczywiście chcemy rozwijać w oddziale opolskim – podkreślił z kolei Tomasz Zelwowiec – Prezes PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o.

Prezes Tomasz Zelwowiec mówił także o tym, że wsparcie intelektualne, jakie zapewni Politechnika Opolska, zapewne przyczyni się do rozwoju działu konstrukcyjno-technologicznego, który jest mózgiem naszej firmy pod względem angażowania się w najnowocześniejsze projekty, a także przyczyni się do rozwoju procesów specjalnych związanych m.in. z malowaniem, czy spawaniem.

Podpisany list intencyjny już dziś wszedł w życie, a wszystkie strony wyznaczyły osoby, które zajmą się jego koordynowaniem.

Przeczytaj więcej

Zablokowano kopiowanie

Skip to content