TEL. +48 (22) 18 55 351
NIP 956 19 98 816
REGON 871210540
BDO: 000039414

Już wkrótce XII Konferencja Techniczno – Naprawcza PKP Intercity S.A.– TABOR I INFRASTRUKTURA!

Udostępnij ten post

Konferencja odbędzie się w dniach 14 (środa) – 16 (piątek) czerwca 2023r. w Centrum Konferencyjnym Hotelu „AQUARIUS” w Kołobrzegu, której organizatorem jest Polska Izba Producentów Urządzeń i usług na rzecz Kolei.

Uczestnicy konferencji:

 • Zarząd „PKP Intercity” S.A.
 • Biuro Infrastruktury „PKP Intercity” S.A.
 • Biuro Taboru „PKP Intercity” S.A.
 • Dyrektorzy i Naczelnicy Zakładów: Centralnego, Północnego, Południowego, Zachodniego.
 • Firmy uczestniczące w spotkaniach bilateralnych
 • H.CEGIELSKI FABRYKA POJAZDÓW SZYNOWYCH Sp. z o.o.
 • PKP Intercity Remtrak sp. z o.o.
 • PESA Mińsk Mazowiecki S.A
 • POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ S.A.
 • ALSTOM KONSTAL S.A.
 • COMPREMUM S.A.
 • NEWAG SA
 • SSIEMENS MOBILITY Sp. z o.o.
 • Firmy zrzeszone w Polskiej Izbie Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
 • Przedsiębiorcy z branży

Tematyka:

Podczas spotkania Spółka przedstawi strategię inwestycyjną w odniesieniu do infrastruktury, energetyki oraz taboru oraz zagadnień związanych z obszarem IT.

Poszczególne zagadnienia:

 • Stan realizacji obecnej strategii taborowej Spółki
 • Podsumowanie realizacji obecnej strategii infrastrukturalnej
 • Strategia inwestycyjna Spółki na lata 2021 – 2030 – INFRASTRUKTURA
 • Strategia inwestycyjna Spółki na lata 2021 – 2030 -TABOR

TABOR

Spółka realizuje strategię Kolej Dużych Inwestycji realizując plan inwestycyjny

Cele strategii

 • prezentacja realizowanych projektów taborowych oraz planów rozwojowych Spółki,
 • omówienie realizacji zawartych i bieżących umów oraz zasad współpracy Spółki z kontrahentami na linii kontrahent – zleceniodawca,
 • przedstawienie potencjału oraz najnowszych rozwiązań firm z branży kolejowej w zakresie produkcji, napraw i prac utrzymaniowych taboru kolejowego,
 • innowacyjne rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo i komfort pasażera.

INFRASTRUKTURA

do 2030 roku Spółka PKP Intercity przeznaczy finalnie 2,6 mld PLN na unowocześnienie zapleczy
i bocznic kolejowych. Jako właściciel infrastruktury torowej i budynkowej  przedstawi strategię inwestycyjną dotyczącą rozwoju zasobów w kategoriach: infrastruktura torowa, budynki oraz energetyka.

Cele strategii:

 • określenie standardowych rozwiązań w celu zapewnienia niezbędnej infrastruktury na bocznicach i stacjach postojowych.
 • standaryzacja i automatyzacja procesów
 • wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych

Przeczytaj więcej

Zablokowano kopiowanie

Skip to content