Informacja o aktualnej ofercie pracy na stanowisko: Inspektor BHP - 16.04.2020

Szanowni Państwo,

PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. informuje o aktualnym naborze na stanowisko pracy - Inspektor BHP.

Szczegóły oferty pracy wraz z wymaganiami zamieszczone są w pliku PDF dostępnym do pobrania poniżej.

 

Oferty należy składać drogą elektroniczną poprzez e-mail do dnia 05.05.2020 r.
na adres: idzikowice@remtrak.pl
kontakt telefoniczny pod nr: 44 714 77 37, 606 821 102

 

Zachęcamy do aplikowania.

 

Klauzula informacyjna

Wysyłając wiadomość mailową, automatycznie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o.  w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Państwa zgoda obejmuje wszystkie dane zawarte w CV i dokumentach aplikacyjnych przesyłanych droga elektroniczną.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o., ul. Kluczyki 17-21, 87-100 Toruń, zwana dalej „Remtrak” lub „Administratorem”.

2.Kontakt z Przedstawicielem Administratora powołanym do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: bezpieczenstwo@remtrak.pl.

3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach przyszłych rekrutacji prowadzonych w Remtrak zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych - art. 221 Kodeksu Pracy.

4.W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.

5.Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

6.Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.

7.Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Informujemy, że Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom zewnętrznym.

9.Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10.Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

11.Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.

 

W aplikacji prosimy o umieszczenie następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o.
w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko - Inspektor BHP.”


Pliki do pobrania