Opieka patronacka

W dniu 28 marca 2019 r. w Kleszczowie podczas Regionalnego Kongresu Zawodowego doszło do podpisania

Porozumień w sprawie objęcia patronatem przez Spółkę PKP Intercity Remtrak
klas zawodowych
na poziomie dydaktycznym i finansowym dla szkół oraz uczniów
w następujących placówkach oświatowych :

na kierunkach kształcenia: technik informatyk, technik elektryk, technik transportu kolejowego, technik mechatronik, technik mechanik.

 

PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. w ramach umów patronackich funduje także stupendia naukowe dla najlepszych uczniów technikum.