Certyfikaty i technologie

 

Zakład Usług Taborowych "REMTRAK" sp. z o.o. legitymuje się niżej wymienionymi certyfikatami i nagrodami, potwierdzającymi
jakość i profesjonalizm prowadzonej działalności: