Dane Spółki

PKP Intercity Remtrak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kluczyki 17-21
87-100 Toruń

tel./fax: +48 56 699 33 38
tel./fax: +48 56 699 34 63

NIP 956 19 98 816     REGON  871210540
Kapitał zakładowy: 42.636.000,00.- PLN
Kapitał wpłacony: 42.636.000,00.- PLN
KRS 0000091303 Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydz. Gosp.