RODO - informacja

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o., ul. Kluczyki 17-21, 87-100 Toruń, zwana dalej „Remtrak” lub „Administratorem”.

2.Kontakt z Przedstawicielem Administratora Danych Osobowych powołanym do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: bezpieczenstwo@remtrak.pl.

3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach przyszłych rekrutacji prowadzonych w PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych- art. 221 Kodeksu Pracy.

4.W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.

5.Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

6.Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.

7.Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Informujemy, że Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom zewnętrznym.

9.Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10.Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

11.Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości współpracy.