Zakończenie II etapu rozbudowy zaplecza technicznego w Oddziale Spółki w Idzikowicach - 12.12.2017

12 grudnia 2017 roku, w Idzikowicach odbyło się uroczyste oddanie hali produkcyjnej wraz z warsztatami specjalistycznymi Zakładu Usług Taborowych REMTRAK. Nowe obiekty są efektem zakończenia drugiego etapu modernizacji zaplecza technicznego w Oddziale Spółki  w Idzikowicach. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bittel, przedstawiciele władz lokalnych, członkowie Zarządu PKP Intercity i Spółki REMTRAK.

 

 

W zakresie II etapu modernizacji zaplecza technicznego rozbudowano istniejącą hale napraw w ciągu technologicznym oraz przebudowano istniejący układu torowego. W nowo wybudowanej hali produkcyjnej znalazło się urządzenie do badania nacisków kół na szynę taboru trakcyjnego i wagonów pasażerskich, a także stanowisko do prób oraz badań wszystkich rodzajów napięć w wagonie wraz z wygrzewaniem. W specjalistycznych warsztatach umieszczono stanowiska do diagnostyki i naprawy elementów wyposażenia pojazdów kolejowych, takich jak WC w systemie zamkniętym, tablice pneumatyczne czy zderzaki. Ponadto został przebudowany układu torowego wraz z infrastrukturą pomocniczą.

Zakończenie drugiego etapu modernizacji pozwoli na zwiększenie wolumenu napraw na 4 -tym poziomie utrzymania.  Konsekwencją rozbudowy zaplecza technicznego w Idzikowicach jest również poprawa warunków pracy oraz wykonywanie we własnym zakresie części napraw podzespołów, bez konieczności zlecania ich firmą zewnętrznym.

 

W 2018 roku ZUT REMTRAK planuję rozpoczęcie kolejnego etapu modernizacji zaplecza technicznego w Oddziale Spółki w Idzikowicach.