Artur Kowalczyk nowym Członkiem Zarządu ZUT "REMTRAK" sp. z o.o. - 11.10.2018

Po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym wszczętym na podstawie Załącznika Nr 2 do Uchwały
Nr 13/VI1/2018 Rady Nadzorczej ZUT REMTRAK Spółka o.o. w Toruniu z dnia 23 lipca 2018 r.,
Rada Nadzorcza Spółki powołała w dniu 5 października 2018 r. Pana Artura Kowalczyka na Członka Zarządu
Zakładu Usług Taborowych "REMTRAK" sp. z o.o.

 

Nowemu Członkowi Zarządu wszyscy pracownicy życzą wielu sukcesów zawodowych.

Aby zapoznać się z pełnym składem Zarządu Spółki, należy kliknąć tutaj.